Szkolenia

Szkolenia dla profesjonalistów medycznych

Specjalizujemy się w szkoleniach o tematyce ortopedycznej. Od wielu lat z wielką pasją i zaangażowaniem kształcimy profesjonalistów medycznych. W naszej ofercie znajdziesz zarówno krótkie (1-3 dniowe), bardzo praktyczne szkolenia, jak i wielomodułowe, pełne szkolenie z Terapii Manualnej. To, co nas wyróżnia, to profesjonalizm i doświadczenie. Uczymy z pasją i dokładamy wszelkich starań, aby stale modyfikować i dopasowywać nasze programy nauczania do aktualnej wiedzy opartej na dowodach naukowych (Evidence-Based Medicine). Staramy się, aby na żadnym szkoleniu nie zabrakło pacjentów* bo uważamy, że prezentowanie technik badania i leczenia „na żywo” to jedna z lepszych form nauki. Oprócz dużej dawki wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej, do każdego szkolenia otrzymujesz szczegółowy skrypt i certyfikat.

*Pacjenci na szkolenia umawiani są w zależności od możliwości organizacyjnych i aktualnych warunków epidemicznych.

Terapia Manualna „Szkoła Niemiecka”

Szkolenie w Terapii Manualnej obejmuje łącznie 280 godzin edukacyjnych, podzielonych zwykle na 7 modułów, każdy trwa 5 dni (40 godz.). Kurs zakończony jest egzaminem teoretyczno-praktycznym. Po każdym ukończonym module uczestnik otrzymuje zaświadczenie, a po zdanym egzaminie końcowym – Certyfikat Terapeuty Manualnego.

W 2023 roku, z myślą o osobach, które jeszcze nie do końca się zdecydowały, czy chcą zostać Terapeutą Manualnym lub potrzebują pogłębić wiedzę i warsztat kliniczny jedynie w pojedynczych  tematach, uruchamiamy równolegle dwie ścieżki edukacyjne: tradycyjne 5-dniowe szkolenie oraz nowe, krótkie weekendowe – jednotematyczne moduły (20 godz.).

Program szkolenia, niezależnie od wybranej ścieżki edukacyjnej, w zakresie merytorycznym i ilościowym odpowiada „Szkole Niemieckiej Terapii Manualnej” i to z niej czerpie najwięcej inspiracji. Program został  dostosowany do zmieniających się światowych trendów w zakresie ICF, obowiązujących w Polsce przepisów prawa i wytycznych Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonego instruktora OMT.

Szkolenie jest przeznaczone dla fizjoterapeutów i lekarzy, niezależnie od poziomu doświadczenia.

Szczególnie polecane jest jako pierwsze szkolenie dla młodych i jeszcze niedoświadczonych fizjoterapeutów. Osoby z dłuższym stażem pracy i doświadczeniem na pewno też nie bedą się nudzić. Jest to świetna okazja wzbogacenia i urozmaicenia swojego warsztatu pracy.

ZAPRASZAMY również studentów 4 i 5 roku.

 

14 bloków tematycznych szkoleń weekendowych 

Każde szkolenie weekendowe stanowi  zamknięte w całość kompendium jednego wybranego tematu, od badania poprzez techniki leczenia i przykłady ćwiczeń profilaktycznych. Można więc uczestniczyć w wybranych szkoleniach, w dowolnej kolejności według własnych potrzeb i zainteresowań. Osoby, które ukończą wszystkie 14 modułów w dowolnym czasie mogą przystąpić do egzaminu końcowego i uzyskać prestiżowy certyfikat Terapeuty Manualnego.

Uczestnik szkolenia weekendowego zdobędzie w omawianym zakresie klinicznym umiejętność badania i leczenia, w tym wnioskowania klinicznego oraz budowania strategii i planów leczenia.

Zajęcia prowadzone są podobnie jak w szkoleniu tradycyjnym w formie praktycznych ćwiczeń przeplatanych krótkimi wykładami oraz prezentacjami badania i technik leczenia.  Zwykle moduły szkoleń planowane są: piątek (godz. 16.00 – 20.00); sobota (godz. 9.00 – 17.30); niedziela (godz. 9.00 – 16.45).

Po ukończeniu każdego szkolenia uczestnik otrzyma certyfikat.

Sukcesywnie co kilka tygodni będą uruchamiane nowe terminy i tematy szkoleniowe.

Sprawdź aktualnie dostępne szkolenia

 • Wprowadzenie do badania  kręgosłupa szyjnego.
 • Badanie i leczenie stawów kręgosłupa.
 • Badanie i leczenie struktur nerwowych.
 • Badanie i leczenie problemu mięśniowego.
 • Przykłady ćwiczeń do samodzielnie wykonywanej pracy
 • Wprowadzenie do badania  kręgosłupa lędźwiowego.
 • Badanie i leczenie stawów kręgosłupa.
 • Badanie i leczenie struktur nerwowych.
 • Badanie i leczenie problemu mięśniowego.
 • Przykłady ćwiczeń do samodzielnie wykonywanej pracy
 • Wprowadzenie do treningu medycznego 
 • Biomechanika i fizjologia mięśni, procesy gojenia tkanek.
 • Teoria i metodyka planowania trening w zależności od zakładanych celów terapii: trening metaboliczny, wytrzymałości, siły oraz mocy mięśniowej.
 • Stretching – fakty i mity.
 • Fizjologia wysiłku i zmęczenia.
 • Wytrzymałość tlenowa (VO2max)
 • Metody oceny wydolności tlenowej. 
 • Zasady planowania treningów wydolności.
 • Badania i leczenie stawu kolanowego z ograniczona ruchomością
  • przy ograniczeniu ruchomości stawu.
  • przy ograniczeniu ruchomości w strukturach mięśniowych.
 • Badanie bolesnego stawu:
  • na tle łakotek stawowych.
  • więzadeł.
  • boleśnie zmienionych mięśni.
 • Techniki leczenia tkanek.
 • Przykłady testów i technik odtwarzania typowych ograniczeń w  aktywnościach dnia codziennego.
 • Badanie i techniki leczenia barku z ograniczoną ruchomością:
  • przy ograniczeniu ruchomości stawu.
  • przy ograniczeniu ruchomości w strukturach mięśniowych.
 • Badanie i techniki leczenia bolesnego barku.
 • Przykłady testów i technik odtwarzania typowych ograniczeń w aktywnościach dnia codziennego
 • Wprowadzenie do badania  stawów głowy, mechanika i anatomia regionu.
 • Badanie i leczenie stawów kręgosłupa przy ograniczeniu ruchu rotacji.
 • Badanie i leczenie struktur mięśniowych przy ograniczeniu ruchu rotacji.
 • Badanie i leczenie stawów kręgosłupa przy ograniczeniu ruchu zgięcia i wyprostu.
 • Badanie i leczenie struktur mięśniowych przy ograniczeniu ruchu zgięcia i wyprostu.
 • Przykłady testów i technik odtwarzania typowych ograniczeń w  aktywnościach dnia codziennego.
 • Wprowadzenie do badania kręgosłupa piersiowego.
 • Badanie i leczenie stawów kręgosłupa.
 • Badanie i leczenie problemu mięśniowego.
 • Badanie i leczenie stawów żebrowo-kręgowych.
 • Przykłady testów i technik odtwarzania typowych ograniczeń w aktywnościach dnia codziennego.
 • Badania i leczenie stawu łokciowego z ograniczoną  ruchomością  
  • przy ograniczeniu ruchomości stawu.
  • przy ograniczeniu ruchomości w strukturach mięśniowych.
 • Badania i leczenie stawów nadgarstka przy ograniczonej ruchomości.
 • Badania różnicowe problemu stawów śródręczno-paliczkowych i stawów palców przy ograniczonej ruchomości.
 • Przykłady testów i technik odtwarzania typowych ograniczeń w aktywnościach dnia codziennego.
 • Badania różnicowe bolesnego stawu biodrowego z ograniczoną ruchomością
  • przy ograniczeniu w strukturach stawu.
  • przy ograniczeniu w strukturach mięśniowych.
 • Przykłady testów i technik odtwarzania typowych ograniczeń w  aktywnościach dnia codziennego.
 • Badania i leczenie stawu skokowego z ograniczoną ruchomością
  • przy ograniczeniu w strukturach stawów skokowych górnego i dolnego oraz stawów stępu.
  • przy ograniczeniu w strukturach mięśniowych.
 • Badanie i leczenie bolesnego stawu skokowego w przebytych urazach lub przeciążeniach.
 • Przykłady testów i technik odtwarzania typowych ograniczeń w  aktywnościach dnia codziennego
 • Wprowadzenie do neurodynamiczności.
 • Wprowadzenie do badania różnicowego.
 • Badanie i leczenie typowych cieśni nerwu pośrodkowego;
 • Badanie i leczenie typowych cieśni nerwu łokciowego;
 • Badanie i leczenie typowych cieśni nerwu promieniowego;
 • Badanie i leczenie typowych cieśni nerwu kulszowego;
 • Badanie i leczenie typowych cieśni nerwu udowego;

Kurs specjalistyczny, zalecane jest ukończenie wcześniej modułu “badanie i strategie leczenia stawów głowy”

 • Badanie i leczenie stawów skroniowo-żuchwowych.
 • Szyjno pochodne bóle głowy, badanie i strategie leczenia fizjoterapeuty.
 • Szyjno pochodne zawroty głowy głowy, badanie i strategie leczenia fizjoterapeuty.
 • Moduł dla zaawansowanych, obejmuje podsumowanie i usystematyzowanie zdobytej wiedzy i umiejętności badania. Na przykładach symulacji przypadków klinicznych utrwalane jest wnioskowanie  oraz  wzorce  badania.  Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów i pogłębionych dyskusji na temat planowania   różnych strategii leczenia.
 • Przygotowanie do egzaminu 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie wszystkich części  szkolenia (280 godz.), niezależnie od wybranej ścieżki edukacyjnej. 

Do egzaminu  mogą również przystąpić, osoby które ukończyły  szkolenie   u innych Instruktorów szkolących w koncepcji “Szkoły Niemieckiej Terapii Manualnej”.

Egzamin składa się z dwóch części:teoretycznej i praktycznej.

 • Cześć teoretyczna obejmuje zakres wiadomości  wykładany podczas szkolenia oraz podstawową wiedzę akademicką z anatomii, biomechaniki i fizjologii.
 • Zakres praktyczny obejmuje zaprezentowanie typowego  badania i strategi leczenia na losowo wybranch dwóch  przykładach, po jednym  dla problemu zlokalizowanego w kręgosłupie i stawach obwodowych. 

Po zdanym egzaminie z wynikim pozytywnym, uczestnik otrzyma certyfikat Terapeuty Manualnego. 

Analiza i terapia zaburzeń chodu

 • Normy chodu i metody testowania.
 • Przygotowanie tułowia do chodzenia.
 • Ustawienia kątowe w stawach i praca mięśni w fazie podporowej i przenoszenia w zależności od podfazy. 
 • Techniki odtwarzania pracy mięśniowej w podfazach.
 • Przygotowanie warunków mechanicznych struktur stawu: biodrowego, kolanowego i stopy do chodzenia.  
 • Budowanie automatyzmów  w poszczególnych fazach i odtwarzanie/tworzenie wzorca chodu. 

Szkolenia dla firm

Program szkoleń „pracuj bez bólu” jest dobierany indywidualnie i uwzględnia m.in.:

 • informacje ogólne na temat schorzeń mięśniowo-szkieletowych, w tym: epidemiologię i charakterystykę typowych objawów bólowych;
 • identyfikację i omówienie typowych czynników ryzyka wywołujących dolegliwości bólowe, które mogą pojawiać się w związku z wykonywaną pracą;
 • ergonomię stanowiska pracy – od teorii do praktyki, czyli co jest możliwe i łatwe do zastosowania na typowym stanowisku pracy;
 • metody skutecznego zapobiegania i leczenia schorzeń MSD;
 • naukę opracowanego programu ćwiczeń profilaktycznych, omówienie metodyki i ich wykonania – w tym warunki bezpieczeństwa, na co zwracać uwagę, jakich efektów można się spodziewać, a które są niepokojące;
 • panel dyskusyjny.

Szkolenia prowadzimy:

 • W formie stacjonarnych, interaktywnych warsztatów, w grupach do 30 osób. Zaletą tej formy edukacji jest bezpośredni kontakt, gdzie oprócz przekazywanych treści jest możliwość żywej dyskusji i ćwiczeń praktycznych.
 • W formule webinarowej czyli on-line. Zaletą tej formy edukacji jest możliwość objęcia szkoleniem jednorazowo nawet do 500 osób „na żywo”. Dodatkowo możliwe jest zadawanie pytań na czacie, jak również nagranie szkolenia i dowolne jego odtwarzanie, niezależnie od czasu i liczby uczestników w trakcie trwania programu.

Zapraszam do kontaktu, zapytaj o możliwość organizacji szkolenia w Twojej firmie.