E-zdrowie

Aplikacja „Digital Spine Diagnoistic (DSD)” jest zwieńczeniem wieloletnich badań i ponad 20 lat doświadczeń klinicznych.

Wspomaga podejmowanie decyzji o wyborze właściwej interwencji medycznej, ale nie stawia diagnozy i jest całkowicie anonimowa. Aplikacja wzorowana jest na badaniu “diagnostic triage” , tj. eliminującym modelu badania od poważnych schorzeń kręgosłupa przez zespoły korzeniowe do problemów niespecyficznych (przeciążeniowych). Następnie  udzielane odpowiedzi w ankiecie poddane są algorytmizacji.

Po uzupełnieniu ankiety, osoba poddana badaniu otrzymuje informacje czy w związku z odczuwanym bólem występują poważne ryzyka lub zagrożenia wymagające konsultacji z lekarzem lub fizjoterapeutą. Brak przeciwwskazań lub niska intensywność objawów wskazuje na to, że można bezpiecznie podjąć aktywność fizyczną w celu zredukowania dolegliwości bólowych.

Na podstawie udzielonych odpowiedzi budowany jest również Funkcjonalny Wskaźnik Bólu (Funtional Pain Index – FPI), który pokazuje poziom istotności problemu, jak również ułatwia ocenę skuteczności zastosowanych form leczenia w kolejnych badaniach kontrolnych.