- Nowa edycja 2024 -

Terapia
Manualna

Terapia Manualna

Terapia Manualna to model diagnozowania i leczenia pacjentów. Jej podstawą są wypracowane przez dziesiątki lat algorytmy badania, wzbogacane o współczesną wiedzę opartą na dowodach naukowych (EBM) i statystykę.

Unikatowy system badania prowadzi fizjoterapeutę począwszy od szerokiego spojrzenia na ograniczenia pacjenta w stanie jego funkcjonowania, aż do precyzyjnego zidentyfikowania zaburzeń w  strukturach (stawach, mięśniach, nerwach) oraz przyczyn ich powstawania. Bazując na rozbudowanym modelu wnioskowania klinicznego z uwzględnieniem obszernego wywiadu, analizy ruchu i postawy ciała, budowane są hipotezy możliwych przyczyn zaburzeń oraz strategie i plany leczenia.

Terapia Manualna rozumiana jako strategia badania i leczenia z wykorzystaniem takich technik jak mobilizacja stawów, neuromobilizacja nerwów, technik leczenia tkanek miękkich, jak również treningu medycznego, sprawdza się wyjątkowo skutecznie u pacjentów z bólem kręgosłupa i stawów obwodowych. W procesie leczenia przywracana jest zdolność struktur do przenoszenia obciążeń statycznych i dynamicznych, co wpływa bezpośrednio na poprawę stanu funkcjonowania i komfort życia pacjentów.

Terapia Manualna znajduje także szerokie zastosowanie po przebytych urazach i operacjach chirurgicznych. Jej działanie polega na przywracaniu fizjologicznej funkcji wszędzie tam, gdzie zmiany w strukturach narządu ruchu są odwracalne. Ponadto tam, gdzie możliwości  fizjologicznej regeneracji ze względu na przebyte urazy lub przebieg choroby są niemożliwe lub trudne do osiągnięcia, tam dzięki Terapii Manualnej szukamy i tworzymy mechanizmy kompensacyjne.

Szkolenie w Terapii Manualnej obejmuje łącznie 280 godzin edukacyjnych, podzielonych na 7 modułów, każdy po 40 godz. Kurs zakończony jest egzaminem teoretyczno-praktycznym. Po każdym ukończonym module uczestnik otrzymuje zaświadczenie, a po zdanym egzaminie końcowym – Certyfikat Terapeuty Manualnego.

Program kursu w zakresie merytorycznym i ilościowym odpowiada „Szkole Niemieckiej Terapii Manualnej” i to z niej czerpie najwięcej inspiracji. Program został dostosowany do zmieniających się światowych trendów w zakresie ICF, obowiązujących w Polsce przepisów prawa i wytycznych Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonego instruktora OMT.

Zajęcia prowadzone są formie bardzo praktycznej, przeplatane krótkimi wykładami. Instruktor prezentuje także na każdym module (I – IV) wzorcowe badanie i terapię z udziałem zaproszonych pacjentów. W ramach 2 – 3 następujących po sobie wizyt, interpretowane są spodziewane efekty krótkoterminowe stosowanych procedur oraz planowanie strategii terapii długofalowych. Omawiane są także zalecane zadania domowe, dobór testów i interpretacja ich wyników.

Czego dowiesz się podczas szkolenia?

Po ukończeniu szkolenia nabędziesz umiejętności:

 • szybkiego badania przesiewowego (screeningu) wg modelu odrzucania mało prawdopodobnych hipotez i zawężenia badania do wskazanego regionu i potencjalnej struktury,
 • badania szczegółowego  struktur: stawowych, nerwowych oraz mięśni,
 • wnioskowania i budowania hipotez przyczynowo – skutkowych wyjaśniających przyczynę zaburzenia stanu funkcjonowania,
 • wykonania technik leczenia chorych struktur i odtwarzania ich funkcji,
 • metodyki planowania formy i obciążeń w Treningu Medycznym,
 • budowania strategii i planów leczenia u pacjentów w przebiegu dolegliwości bólowych, po urazach i zabiegach chirurgicznych,
 • testowania i wnioskowania na podstawie uzyskiwanych wyników,
 • dokumentowania efektów terapii,
 • budowania instruktaży do samodzielnej pracy pacjenta.

Szkolenie jest przeznaczone dla fizjoterapeutów i lekarzy, niezależnie od poziomu doświadczenia.

Szczególnie polecane jest jako pierwsze szkolenie dla młodych i jeszcze niedoświadczonych fizjoterapeutów. Osoby z dłuższym stażem pracy i doświadczeniem na pewno też nie bedą się nudzić. Jest to świetna okazja do wzbogacenia i urozmaicenia swojego warsztatu pracy.

ZAPRASZAMY również studentów 4 i 5 roku.

Program szkolenia

Moduł I (OW 1)
Badanie i leczenie kręgosłupa szyjnego cz.1 oraz barku z ograniczoną ruchomością.

  • Ogólne wprowadzenie do modelu badania i koncepcji Terapii Manualnej.
  • Badanie funkcjonalne oraz techniki leczenia kręgosłupa szyjnego z typowym problemem: stawowym, mięśniowym oraz w strukturach nerwowych.
  • Badanie i leczenie ograniczenia ruchomości w stawie ramienno-łopatkowym.
  • Przykłady ćwiczeń odtwarzania aktywności (stanu funkcjonowania), od przygotowania w pozycjach niskich do pozycji wysokich (siedzenia i stania). 
  • Przykłady ćwiczeń (FTM) do samodzielnej pracy pacjenta.
  • Prezentacja badania i leczenia z udziałem pacjentów.

Moduł II (OW 2) Badanie i leczenie kręgosłupa szyjnego cz.2 i stawów kończyny górnej .

  • Badanie i leczenie problemu w regionie stawów głowy.
  • Badanie i leczenie przejścia szyjno-piersiowego oraz pierwszych żeber.
  • Badanie i leczenie stawów obręczy barkowej.
  • Badanie i leczenie bolesnego barku.
  • Badanie i leczenie łokcia, nadgarstka i dłoni. 
  • Przykłady ćwiczeń odtwarzania aktywności (stanu funkcjonowania), od przygotowania w pozycjach niskich do pozycji wysokich (siedzenia i stania). 
  • Przykłady ćwiczeń (FTM) do samodzielnej pracy pacjenta.
  • Prezentacja badania i leczenia z udziałem pacjentów.

Moduł III (UW 1)
Badanie i leczenie kręgosłupa lędźwiowego, stawów K-B oraz kończyna dolna cz. 1 .

 • Badanie różnicowe oraz  techniki leczenie kręgosłupa lędźwiowego  z typowym problemem: stawowym, mięśniowym i w strukturach nerwowych.
 • Badanie i leczenie stawu biodrowego.
 • Badanie i leczenie stawu  krzyżowo-biodrowego.
 • Przykłady ćwiczeń odtwarzania aktywności (stanu funkcjonowania), od przygotowania w pozycjach niskich do pozycji wysokich (siedzenia i stania). 
 • Przykłady ćwiczeń (FTM) do samodzielnej pracy pacjenta.
 • Prezentacja badania i leczenia z udziałem pacjentów..

Moduł IV (UW 2)
Badanie i leczenie kręgosłupa piersiowego, kończyna dolna cz.2

 • Badanie różnicowe oraz  techniki leczenie kręgosłupa piersiowego z typowym problemem: stawowym i mięśniowym oraz stawów żebrowo-kręgowych.
 • Badanie i leczenie stawu kolanowego.
 • Badanie i leczenie stawu skokowego i stawów stopy.
 • Przykłady ćwiczeń odtwarzania aktywności (stanu funkcjonowania), od przygotowania w pozycjach niskich do pozycji wysokich (siedzenia i stania). 
 • Przykłady ćwiczeń (FTM) do samodzielnej pracy pacjenta.
 • Prezentacja badania i leczenia z udziałem pacjentów.

Moduł V (OW3)
Rozwinięcie i poszerzenie tematów diagnostycznych oraz doskonalenie technik leczenia

 • Badanie i leczenie stawów skroniowo-żuchwowych.
 • Szyjno pochodne bóle i zawroty głowy.
 • Neurodynamiczność, badanie i leczenie typowych cieśni nerwów obwodowych.
 • Wprowadzenie do czytania zdjęć RTG
 • Badanie i leczenie niestabilności (nad ruchomości) w:
  • kręgosłupie szyjnym,
  • kręgosłupie lędźwiowym,
  • stawie kolanowym,
  • stawie barkowym

Moduł VI (FTM)
Funkcjonalny Trening Medyczny

 • Teoria i metodyka planowania treningu w zależności od zakładanych celów terapii
 • Fizjologia wysiłku i zmęczenia.
 • Fizjologia mięśni.
 • Procesy gojenia tkanek.
 • Prewencje urazów.
 • Interwencje w fazie ostrej, postępowanie w świeżych urazach sportowych.

Moduł VII
Moduł kliniczny (Clinical Reasoning)

 • Moduł obejmuje podsumowanie i usystematyzowanie zdobytej wiedzy i umiejętności  z pierwszych 6 modułów.  Na przykładach symulacji przypadków klinicznych utrwalane jest wnioskowanie kliniczne  oraz  wzorce  badania.  Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów i pogłębionych dyskusji na temat planowania   różnych strategii leczenia.
 • Przygotowanie do egzaminu 

Egzamin teoretyczno-praktyczny

 • Cześć teoretyczna obejmuje zakres wiadomości  wykładany podczas szkolenia oraz podstawową wiedzę akademicką z anatomii, biomechaniki i fizjologii.
 • Zakres praktyczny obejmuje zaprezentowanie typowego  badania i strategi leczenia na losowo wybranch dwóch  przykładach , po jednym  dla problemu zlokalizowanego w kręgosłupie i stawach obwodowych. 

Cena za moduł (40 godz.) - 2280,00 zł
Cena za całe szkolenie (280 godz.) - 15 960,00 zł

Zapisy na szkolenia

miejsca i terminy najbliższych szkoleń

Moduł 1 (OW1)
Terapii Manualnej
24-27.X.2024r Warszawa