O mnie

Ernest Wiśniewski PhD, OMT, MBA
Instruktor Terapii Manualnej
PWZFz 007

Jestem fizjoterapeutą z ponad 20 letnim stażem pracy. Ukończyłem warszawską AWF na kierunku fizjoterapia (mgr 2002r.), studia menadżerskie MBA na Akademii L. Koźmińskiego (MBA 2012r.) oraz studia doktoranckie (2010r.).

Na przestrzeni lat doskonaliłem warsztat zawodowy, zdobywając wiedzę i doświadczenie jako uczestnik blisko 3000 godzin branżowych szkoleń (m.in.: PNF, McKenzie, Terapia Manualna) oraz prezentując wykłady na ponad 40 konferencjach w kraju i zagranicą. Od 2014r., po uzyskaniu kwalifikacji instruktorskich w Terapii Manualnej, rozwijam i doskonalę warsztat edukacyjny, kształcąc fizjoterapeutów na szkoleniach podyplomowych.

W kręgu moich zainteresowań już od wielu lat pozostaje także systemowe podejście do ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem działań profilaktycznych. Już w latach 2003 – 2008 współtworzyłem pod marką ManusTrio S.C. autorskie programy doradcze i szkoleniowe dla pracowników firm w zakresie profilaktyki schorzeń mięśniowo-szkieletowych. Prowadziliśmy szkolenia dla kilkudziesięciu firm w Polsce m. in.: British Airways, Colgate-Palmolive, Polpharma, Ministerstwo Finansów, PZL Mielec, Polkomtel, Alstom Power, PGE i wielu innych.

Działając już pod własną marką, rozwijam programy doradztwa w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia, oparte o nowe technologie i mierzalne systemy oceny efektywności stosowanych procedur medycznych, w tym efektywności kosztowej. Jestem autorem aplikacji Digital Spine Diagnostic, która jest zwieńczeniem kliku lat badań oraz pomysłodawcą i współtwórcą wielu funkcjonalności aplikacji Finezjo – oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Od 2007 roku angażuję się w prace na rzecz rozwoju grupy zawodowej fizjoterapeutów. Współtworzyłem i pełniłem funkcję członka zarządu głównego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Uczestniczyłem w pracach nad ustawą o zawodzie fizjoterapeuty. Zostałem powołany na wiceprezesa Krajowej Izy Fizjoterapeutów, gdzie powierzono mi m.in. opracowanie planów strategicznych Reformy Rehabilitacji i rozwoju fizjoterapii w Polsce, zarządzanie finansami Izby, współpracę międzynarodową oraz szkolenia i cyfryzację.