Warsztaty „szyte na miarę”

Formuła dwudniowych warsztatów daje możliwość zamówienia szkolenia pod indywidualne potrzeby z wybranych tematów. Oferta jest obecnie dedykowana wyłącznie dla zorganizowanych grup.

Na podstawie zgłoszenia opracowywana jest indywidualna oferta w zakresie programowym wraz z wyceną warsztatów oraz ustalane są warunki i terminy realizacji szkolenia. Grupy do 24 osób na jednym warsztacie.

Program warsztatów w fizjoterapii ortopedycznej oparty jest na modelu i programie badania i leczenia opisanego w programie szkolenia Terapia Manualna. Na wybranym problemie klinicznym omawiane jest badanie od analizy zaburzeń w aktywnościach dnia codziennego po diagnostykę różnicową na poziomie struktur i funkcji. Program każdego warsztatu stanowi wybrany fragment i dotyczy zwykle jednego problemu klinicznego, który w trakcie pełnego szkolenia Terapii Manualnej omawiany jest w szerszym kontekście.

Program warsztatów został również dostosowany do wytycznych Krajowej Rady Fizjoterapeutów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i opisywania ich w dokumentacji medycznej .

Uczestnik warsztatu zdobędzie w omawianym zakresie klinicznym umiejętność badania i leczenia w tym wnioskowania klinicznego oraz budowania strategii i planów leczenia

Zajęcia prowadzone są formie praktycznych ćwiczeń przeplatanych krótkimi wykładami z teorii oraz prezentacjami badania i technik leczenia. Każdy warsztat przewiduje dodatkowo jedną prezentacje badania i strategii leczenia z udziałem pacjenta. Warsztaty trwają zwykle 2 dni (16 godzin po 45 min.), w zależności od przygotowanych treści programowych. Po ukończeniu każdego warsztatu uczestnik otrzyma zaświadczenie      o ukończeniu warsztatu.

Poniżej prezentowany jest przykładowy program 2 dniowych warsztatów z możliwością własnego komponowania zakresów tematycznych. Dwu dniowy czas trwania warsztatów podany jest  orientacyjnie z  możliwością dopasowania wykładanych treści do możliwości i oczekiwań  zamawiającego.

Proponowany program warsztatów

Tematyka kręgosłupa:

Kręgosłup szyjny (C3-C5)

 • Wprowadzenie do badania  kręgosłupa szyjnego.
 • Badanie i leczenie stawów kręgosłupa.
 • Badanie i leczenie struktur nerwowych.
 • Badanie i leczenie problemu mięśniowego.
 • Przykłady testów i technik odtwarzania typowych ograniczeń w aktywnościach dnia codziennego.

Kręgosłup lędźwiowy

 • Wprowadzenie do badania kręgosłupa lędźwiowego.
 • Badanie i leczenie stawów kręgosłupa.
 • Badanie i leczenie struktur nerwowych.
 • Badanie i leczenie problemu mięśniowego.
 • Przykłady testów i technik odtwarzania typowych ograniczeń w  aktywnościach dnia codziennego.

Kręgosłup piersiowy i żebra

 • Wprowadzenie do badania kręgosłupa piersiowego i żeber.
 • Badanie i leczenie stawów kręgosłupa.
 • Badanie i leczenie problemu mięśniowego.
 • Badanie i leczenie stawów żebrowo-kręgowych.
 • Przykłady testów i technik odtwarzania typowych ograniczeń w  aktywnościach dnia codziennego.

Stawy głowy (C0-C2 ), szyjnopochodne bóle głowy

 • Wprowadzenie do badania  stawów głowy, mechanika i anatomia regionu.
 • Badanie i leczenie stawów kręgosłupa przy ograniczeniu ruchu rotacji.
 • Badanie i leczenie struktur mięśniowych przy ograniczeniu ruchu rotacji.
 • Badanie i leczenie stawów kręgosłupa przy ograniczeniu ruchu zgięcia i wyprostu.
 • Badanie i leczenie struktur mięśniowych przy ograniczeniu ruchu zgięcia i wyprostu.
 • Szyjnopochodne bóle głowy.
 • Przykłady testów i technik odtwarzania typowych ograniczeń w  aktywnościach dnia codziennego.

Przejście szyjno-piersiowe (C6-TH2)

 • Wprowadzenie do badania przejścia szyjno-piersiowego.
 • Badanie i leczenie stawów dolnego kręgosłupa szyjnego.
 • Badanie i leczenie stawów górnego kręgosłupa piersiowego.
 • Badanie i leczenie stawów I i II żebra.
 • Badanie i leczenie struktur nerwowych.
 • Badanie i leczenie problemu mięśniowego.
 • Przykłady testów i technik odtwarzania typowych ograniczeń w  aktywnościach dnia codziennego.

Stawy obwodowe:

Staw barkowy

 • Badanie i techniki leczenia barku z ograniczoną ruchomością:
  • przy ograniczeniu ruchomości stawu.
  • przy ograniczeniu ruchomości w strukturach mięśniowych.
 • Badanie i techniki leczenia bolesnego barku.
 • Przykłady testów i technik odtwarzania typowych ograniczeń w aktywnościach dnia codziennego.

Staw łokciowy, dłoń

 • Badania i leczenie stawu łokciowego z ograniczoną  ruchomością  
  • przy ograniczeniu ruchomości stawu.
  • przy ograniczeniu ruchomości w strukturach mięśniowych.
 • Badania i leczenie stawów nadgarstka przy ograniczonej ruchomości.
 • Badania różnicowe problemu stawów śródręczno-paliczkowych i stawów palców przy ograniczonej ruchomości.
 • Przykłady testów i technik odtwarzania typowych ograniczeń w aktywnościach dnia codziennego.

Staw biodrowy

 • Badania różnicowe bolesnego stawu biodrowego z ograniczoną ruchomością
  • przy ograniczeniu w strukturach stawu.
  • przy ograniczeniu w strukturach mięśniowych.
 • Przykłady testów i technik odtwarzania typowych ograniczeń w  aktywnościach dnia codziennego.

Staw kolanowy

 • Badania i leczenie stawu kolanowego z ograniczona ruchomością
  • przy ograniczeniu ruchomości stawu.
  • przy ograniczeniu ruchomości w strukturach mięśniowych.
 • Badanie bolesnego stawu:
  • na tle łakotek stawowych.
  • więzadeł.
  • boleśnie zmienionych mięśni.
 • Techniki leczenia tkanek.
 • Przykłady testów i technik odtwarzania typowych ograniczeń w  aktywnościach dnia codziennego.

Staw skokowy i stawy stopy

 • Badania i leczenie stawu skokowego z ograniczoną ruchomością
  • przy ograniczeniu w strukturach stawów skokowych górnego i dolnego oraz stawów stępu.
  • przy ograniczeniu w strukturach mięśniowych.
 • Badanie i leczenie bolesnego stawu skokowego w przebytych urazach lub przeciążeniach.
 • Przykłady testów i technik odtwarzania typowych ograniczeń w  aktywnościach dnia codziennego.

Pozostałe tematy:

Funkcjonalny Trening Medyczny (FTM)

 • Teoria i metodyka planowania treningu w zależności od zakładanych celów terapii.
 • Fizjologia wysiłku i zmęczenia.
 • Fizjologia mięśni.
 • Procesy gojenia tkanek.
 • Prewencje urazów.
 • Interwencje w fazie ostrej, postępowanie w świeżych urazach sportowych

Analiza  i terapia zaburzeń chodu 

 • Normy chodu i metody testowania.
 • Przygotowanie tułowia do chodzenia.
 • Ustawienia kątowe w stawach i praca mięśni w fazie podporowej i przenoszenia w zależności od podfazy. 
 • Techniki odtwarzania pracy mięśniowej w podfazach.
 • Przygotowanie warunków mechanicznych struktur stawu: biodrowego, kolanowego i stopy do chodzenia.  
 • Budowanie automatyzmów  w poszczególnych fazach i odtwarzanie/tworzenie wzorca chodu.